STOMATOLOŠKI INSTRUMENTI I MATERIJALI / Stomatološki materijali

Acrytemp
Acrytemp
DIN 9.499,00 EUR
Hydrorise Extra Light Body
Hydrorise Extra Light Body
DIN 4.092,00 EUR
Hydrorise Light Body
Hydrorise Light Body
DIN 4.092,00 EUR
Hydrorise Regular Body
Hydrorise Regular Body
DIN 4.092,00 EUR
Hydrorise Monophase
Hydrorise Monophase
DIN 3.699,00 EUR
Hydrorise Haevy Body
Hydrorise Haevy Body
DIN 0,00 EUR
Zetaflow Intro KIT
Zetaflow Intro KIT
DIN 3.968,00 EUR
Elite Glass
Elite Glass
DIN 4.599,00 EUR
Hydrorise Putty
Hydrorise Putty
DIN 7.378,00 EUR
Zetaflow Catalyst
Zetaflow Catalyst
DIN 992,00 EUR
Zetaflow putty
Zetaflow putty
DIN 2.604,00 EUR
Hydrocolor 5 Alginat
Hydrocolor 5 Alginat
DIN 992,00 EUR