STOMATOLOŠKI INSTRUMENTI I MATERIJALI / Rotacioni instrumenti / Komet KARBIDI ZA UKLANJANJE KARIJESA
Proizvodjač: KOMET Gebr. Brasseler

Komet KARBIDI ZA UKLANJANJE KARIJESA

Cena: 0,00

● velika grupa karbidnih borera, koja se odlikuje veoma oštrim sečivima, kao i najmanjim intezitetom vibracija u stomatologiji

*Uputstvo za upotrebu je u prilogu teksta!